ÜRÜN GELİŞTİRME

Ürün geliştirme süreci, müşterilerden gelen bilgiler doğrultusunda mevcut ürünün ihtiyaçları karşılayamaması ya da ürünün teknik veya ticari açıdan rakiplerinden farklılaştırmak isteği ile başlar.

Bu sürecin hedefine ulaşması için ilk aşama, müşteri ihtiyaçlarının doğru bir şekilde algılanıp, mevcut tasarım üzerinde en az değişiklikler yaparak ihtiyaçlara cevap verebilecek basit ve sürekliliği olan bir çözüm sunmaktır.

ÜRÜN GELİŞTİRME KAPSAMIMIZ

 • Pazarın ve Müşterinin ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Mevcut ürünün analiz edilmesi
 • Geliştirme çözüm önerilerinin sunulması
 • Fizibilite hazırlanması
 • Bilgisayar ortamında çözümlerin uygulanması
 • Deneme üretimlerin yapılması
 • Tasarım ve imalat dosyalarının oluşturulması
 • Malzeme listeleri ve şartnamelerin oluşturulması
 • Tasarım doğrulamanın yapılması
 • Dokümantasyonların hazırlanması
 • Yazılım için gerekli alt yapının hazırlanması

 

Ürün Geliştirme Referansları