PROJE YÖNETİMİ

Proje Yönetimi, PMI (Project Management Institute) yöntemleri ile hazırlanan proje planları üzerinden yönetilmekte olup firmamız tarafından atanan bir Proje Müdürü’nün hazırlayacağı Proje Yönetim Planı ile izlenmekte, yönetilmekte ve raporlanmaktadır.

Proje Yönetimine Neden Gerek Vardır?

Bireyler, işletmeler, ülkeler yaptıkları her türlü faaliyette ellerinde bulunan kaynakları en verimli şekilde kullanarak en kısa sürede işlerini tamamlamak çabasındadır, yani Kalite-Zaman-Maliyet üçgenini maksimize etmek isterler. Ancak bu yapılacak faaliyette her adım ve süreç önceden tanımlanması, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi ile bu mümkün olacaktır. Bu nedenle projenin içeriği ve büyüklüğü ne olursa olsun, en iyi kalitede – en kısa sürede – optimum maliyetle tamamlanması isteniyorsa proje yönetimi yapılması önerilmektedir.

PROJE YÖNETİMİ KAPSAMIMIZ

Proje Yönetimi, PMI (Project Management Institute) yöntemleri ile hazırlanan proje planları üzerinden yönetilmekte olup firmamız tarafından atanan bir Proje Müdürü’nün hazırlayacağı Proje Yönetim Planı ile izlenmekte, yönetilmekte ve raporlanmaktadır. Bu proje planındaki ana hedef projenin Kalite-Zaman-Maliyet üçgeninde maksimum verimde tamamlanmasıdır.

PMI Süreç Grupları;
Başlangıç: Yeni bir proje veya aşamayı yetkilendirmek, tanımlamak ve paydaşları bilgilendirmek

Planlama: Kapsam oluşturma, hedefleri belirleme ve bu hedeflere ulaşmak üzere yaklaşım ve yöntemleri geliştirme

Yürütme: Proje yönetimi planında tanımlanan işi gerçekleştirmek ve tamamlamak

İzleme ve Kontrol: Proje yönetimi planında tanımlanan performans hedeflerine ulaşıldığını izlemek, kontrol etmek ve gözden geçirmek

Kapanış: Proje / aşama / sözleşme aktivitelerini tamamlayarak resmi kapanışı yapma.