EUROVENT SERTİFİKASYON DANIŞMANLIĞI

eurovent

Eurovent Sertifikasyonu, HVAC sektöründe üretilen ürünlerin, Avrupa standartlara göre performans derecelendirmelerini belirler. Bu sayede son kullanıcılar için satın aldıkları ürünün belirtilen şartlara uygun çalışacağının güvenini vermekte, İmalatçılar için ise adil şartlarda rekabet edebilme  ve ürünlerini sürekli geliştirme ihtiyacı duymalarını sağlamaktadır.

Klima Santrallerinin performans ölçümleri için EN 1886 ve EN 13053 standartları referans alınmaktadır. EN 1886 standardına göre Klima Santrali Model Box üzerinde yapılan ‘Gövde Mekanik Dayanım Testi, Gövde Hava Kaçağı Testi, Filtre Bypass Kaçak Testi, Isı İletim Testi, Isı Köprüleme Testi, Akustik Yalıtım Testi ile Klima Santralinin mekanik performans sınıfları tespit etmektedir. EN 13053 standardına göre Klima Santrali Real Unit üzerinde yapılan ‘Isıtma-Soğutma Kapasite-Basınç Kaybı Testi, Hava Debisi Testi, Motor Gücü Testi, Basınç Kaybı Testi, Ses Gücü Testi yapılıp, imalatçı firmanın seçim programı ile karşılaştırıp doğrulaması yapılmaktadır. Bu sayede müşteriye sunulan ürünün teknik performansı doğrulanmış olur.

Enforde Mühendislik Hizmetleri olarak siz değerli müşterilerimizle bu konudaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak için Eurovent Sertifikasyon Süreçlerinin yönetilmesi konusunda Uygulamalı Danışmanlık Hizmeti sunmaktayız.

 


Model Box testlerinin EN 1886 Standardı referans alınarak ön değerlendirme test hizmeti firmamız tarafından sunulmaktadır. Bu sayede ürün Model Box testine girmeden eksiklikler belirlenmekte ve daha iyi sonuçlar alınması sağlanabilmektedir.


EUROVENT SERTİFİKASINA SAHİP HER KLİMA SANTRALİ AYNI DEĞİLDİR!

Eurovent Sertifikasına sahip olmalarına rağmen, firmaların ürünleri aynı teknik özelliklere sahip olmayabilir. Firmaların ürünlerini teknik açıdan birbirinden ayıran belirgin özelliği; Model Box üzerinde EN 1886 standardına göre yapılan ‘Gövde Mekanik Dayanım Testi, Gövde Hava Kaçağı Testi, Filtre Bypass Kaçak Testi, Isıl Geçirgenlik Testi, Isı Köprüleme Testi, Akustik Yalıtım Testlerinde ölçülen değerlere göre belirlenen sınıflardır. Son kullanıcıların firmaların ürünlerini karşılaştırmak için bu değerleri referans almaları önemlidir. Bu değerlere www.eurovent-certification.com adresinden ulaşılabilir.

EN 1886’ya Göre Klima Santrali Mekanik Özellikleri

1. Gövde Mekanik Dayanımı: Klima santrali karkas yapısının dizayn koşullarında sehim (mm/m) miktarı altında mekanik mukavemet kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolde kalıcı deformasyon kontrol edilmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre; D1<4<D2<10<D3  (mm/m) olarak sınıflandırılmaktadır. D1 en iyi sınıftır.

 

2.Gövde Hava Kaçağı;  400 Pa negatif ve 700 Pa pozitif basınç altında klima santrali gövdesinden oluşabilecek hava kaçağı miktarının belirlendiği ve sınıflandırıldığı testlerdir. 400 Pa negatif basınç altında L1<0,15<L2<0,44<L3<1,32 (l/sm²), +700 Pa basınçta L1<0,22<L2<0,63<L3<1,90 (l/sm²) olarak sınıflandırılmaktadır. L1 sınıfı en iyi sınıftır.

3.Filtre Bypass Kaçağı;  400 Pa pozitif basınç altında klima santrali filtre çerçevesinden filtrelenmeden geçen hava debisi miktarının toplam hava debisine oranlayarak sınıflandırma yapılmaktadır. F9<0,5<F8<1<F7<2<F6<4<F5<6 (%k) olarak sınıflandırılmaktadır. F9 en iyi sınıftır.

 4.Isıl Geçirgenlik Testi;  Klima santrali gövde ve panel yapısının ısıl geçirgenlik değerinin belirlenmesi için yapılan test ve sınıflandırmadır. Klima santrali iç ortamı ile dış ortam arasında 20 K sıcaklık farkı, dış yüzey üzerindeki hava hızının 0,1 m/s şartları sağlanarak testler gerçekleştirilmektedir. T1<0,5<T2<1<T3<1,4<T4<2<T5 olarak sınıflandırılmaktadır. T1 en iyi sınıftır. 

 5.Isı Köprüleme Testi;  Klima santralinin gövde yapısında iç ortam ile dış ortam arasında oluşabilecek ısıl köprüleri belirleyen ve sınıflandıran bir testtir. İç ortam ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkının 20 K olduğu durumda dış yüzeydeki en yüksek sıcaklık değerine sahip noktalar baz alınarak hesaplanmaktadır. Sınıfın iyi çıkması klima santrali gövdesinde yoğuşma oluşma riskinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. TB5<0,3<TB4<0,45<TB3<0,6<TB2<0,75<TB1<1 olarak sınıflandırılmaktadır. TB1 en iyi sınıftır.

 

EUROVENT SERTİFİKASYON REFERANSLAR