İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

Enforde Mühendislik Hizmetleri’nde iş etiği kuralları kurum kültürümüzün özünü oluşturur ve şekillendirir. Ortak kurallarımız çalışma yaşamımız genelinde davranışlarımıza tutarlı bir şekilde yön vermemize yardımcı olur. İş etiği kurallarımız kurulduğumuz günden beri firmamızın ruhunun bir parçası olmuştur.

1.      Dürüstlük

Tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüstlük ve doğruluk öncelikli değerlerimizdir.

2.      Gizlilik

Enforde Mühendislik Hizmetleri olarak; tüm paydaşlarımızın gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Yaptığımız projelerde müşterilerimizin veya bizim ürettiğimiz bilgiler kesinlikle başka kişi veya firmalar ile paylaşılmaz.

3.      Çıkar Çatışması

Enforde Mühendislik Hizmetleri çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Firmamızdaki görevimizden faydalanarak; şahsen, ailemiz ve yakınlarımız vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Enforde Mühendislik Hizmetleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız.

4.      Sorumluluklarımız

Yasal Sorumluluklarımız

Yurtdışında ve yurt içinde yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletler arası hukuk kuralları içerisinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, güvenilir ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerini en kısa sürede, en doğru şekilde hizmet veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşteri memnuniyeti odaklı, müşterimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Tüm çalışanlarımızın özlük haklarının tam kullanmasını temin ederiz. Çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır, ayrımcı olmayan hijyen şartlarının yerine getirildiği güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarız. Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri için gerekli alt yapıyı sunarız.

Tedarikçi/İş Ortalarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için gerekli özen ve çabayı gösteririz. Tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Haksız rekabetten ve oluşturacak ortamlardan kaçınır, etkin bir şekilde sadece yasal ve etik olan kurallar çerçevesinde rekabet ederiz.

Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Geliştirdiğimiz tüm projelerde insan ve çevre sağlığının korunması ve sürdürülebilir olması için gerekli tüm şartları sağlamayı çalışmaktayız. Hazırladığımız teknik içerikli çalışmalarla yeni yetişen genç teknik insanların gelişmelerinde yardımcı olmakta, bu sayede ülkemizde sektörümüzün gelişmesine katkıda bulunmaktayız.

Sefa BULUT